HCMC Time:

Loại phòng khác

Deluxe

Trang thiết bị nội thất cao cấp đạt tiêu chuẩn quốc tế, sàn gỗ.

Premium Deluxe

Trang thiết bị nội thất cao cấp đạt tiêu chuẩn quốc tế, sàn gỗ, 02 cửa số.

Super Deluxe

Thiết kế nội thất sang trọng, cửa sổ lớn, hướng thành phố, sàn gỗ.

Orient Deluxe

Thiết kế nội thất sang trọng, 02 cửa sổ lớn, hướng thành phố, sàn gỗ,

Royal Deluxe

Thiết kế nội thất sang trọng, 2 cửa sổ, hướng thành phố, sàn gỗ.

Deluxe Suite

Thiết kế nội thất sang trọng, phòng khách, cửa sổ lớn, sàn gỗ, Hướng phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Connecting Room - Executive Suite

Trang thiết bị tiện nghi tiêu chuẩn quốc tế

Ưu đãi mới nhất

Top